Projekt wiaduktu i przejścia podziemnego

Na minionej Sesji Rady Gminy, 28 stycznia, został pokazany nowy pomysł na bezkolizyjny przejazd nad linią kolejową, przebiegającą przez Cegłów.

źródło: Urząd Gminy Cegłów

Pomysł ten zakłada zarówno wiadukt dla ruchu samochodów (z wyłączeniem ciężarówek), jak i przejście podziemne dla pieszych przebiegające w dotychczasowym miejscu. Jest o tyle ciekawszy od dotychczasowych projektów, że nie będzie zmuszał do nadkładania drogi kierowcom dowożącym np. dzieci do szkoły, chcących przejechać z południowej do północnej części Cegłowa. Nadal jednak kwota realizacji pozostaje kosmiczna (ok 40 mln zł), chwilowo poza zasięgiem, ale w dłuższym czasie realna do osiągnięcia ew. dzięki środkom pozyskanym z zewnątrz. Chwilowo zarezerwowanych jest 13 mln zł na ten cel.