Pingpongowe Marzenia z PSE w Szkole Podstawowej w Cegłowie

Pingpongowe Marzenia z PSE w Szkole Podstawowej w Cegłowie

Warszawa, 17.09.19

Z początkiem roku szkolnego 2019/2020 do Programu Pingpongowe Marzenia z PSE dołączyło 15 szkół podstawowych. W tym gronie znalazła się także Publiczna Szkoła Podstawowa w Cegłowie. Inicjatywa wpisana jest w realizację „Narodowego Programu Rozwoju Tenisa Stołowego” wdrażanego przez Polski Związek Tenisa Stołowego.

Pingpongowe Marzenia z PSE to program szkoleniowy, adresowany uczniom szkół podstawowych, wspierający ich rozwój sportowy w ramach bezpłatnych, pozalekcyjnych zajęć tenisa stołowego. Treningi prowadzone są przez wykwalifikowanych trenerów, którzy w ramach Programu podnoszą swoje kompetencje w czasie szkoleń prowadzonych przez Pana Jerzego Grycana – byłego trenera kadr narodowych Polski i Australii, autora „Narodowego Programu Tenisa Stołowego”, trenera klasy mistrzowskiej w tenisie stołowym. Tegoroczne szkolenia dla nauczycieli odbyły się w dniach 9 – 12 września 2019 roku w Zielonej Górze i Warszawie. Brał w nich udział także nauczyciel w-f z Cegłowa.

Polskie Sieci Elektroenergetyczne (PSE) oraz Polski Związek Tenisa Stołowego wierzą, że za sprawą zajęć w szkołach podstawowych, potencjał medalowy naszych przyszłych reprezentantów znacząco wzrośnie. Kluczowym elementem przyszłych sukcesów sportowych na arenie międzynarodowej, jest rozpoczęcie szkolenia zawodników od najmłodszych lat. Program Pingpongowe Marzenia z PSE realizowany w Publicznej Szkole Podstawowej w Cegłowie sprawi, że być może, niebawem, zawodnicy z tej szkoły stawać będą na najwyższych stopniach podiów turniejów tenisa stołowego.

Na terenie gminy Cegłów PSE realizują projekt inwestycyjny budowy linii 400 kV łączącej aglomerację warszawską z Siedlcami, która jest niezbędna dla wyprowadzenia mocy w Elektrowni Kozienice i zapewnienia bezpieczeństwa dostaw energii elektrycznej do odbiorców na Mazowszu.

Program Pingpongowe Marzenia z PSE wystartował w maju 2018 roku, dotychczas uczestniczyło w nim 70 klubów sportowych prowadzących zajęcia dla dzieci ze szkół podstawowych. Od początku realizacji Programu przeprowadzono blisko 20.000 godzin zajęć. W ramach Programu przeszkolono 98 trenerów, na potrzeby realizacji zajęć przekazano klubom 40 stołów do tenisa stołowego, 160 płotów wygradzających pola gry oraz 1080 piłeczek. Program prowadzony jest przy udziale Ministerstwa Sportu i Turystyki oraz dzięki Partnerowi Programu, Polskim Sieciom Elektroenergetycznym S.A., operatorowi systemu przesyłowego energii elektrycznej w Polsce.

Więcej informacji o programie znaleźć można na stronie internetowej Polskiego Związku Tenisa Stołowego: www.pzts.pl