Ognisko ASF w Mieni

Na podstawie wyników badań otrzymanych w dniu 16 lipca 2019 r. z krajowego laboratorium referencyjnego ds. ASF, Państwowego Instytutu Weterynaryjnego – Państwowego Instytutu Badawczego w Puławach w gospodarstwie rolnym w miejscowości Mienia, gm. Cegłów zostało wykryte ognisko ASF.

Na terenie gospodarstwa niezwłocznie zostały podjęte prace związane z likwidacją choroby. Całą akcję koordynuje Powiatowy Lekarz Weterynarii w Mińsku Mazowieckim przy współpracy patroli policji, gminnych jednostek OSP oraz gminnego sztabu kryzysowego. 

W związku z rozpoczętymi pracami w obrębie dróg znajdujących się w miejscowości Mienia zostały rozmieszczone maty dezynfekcyjne. Apelujemy do wszystkich użytkowników o zwolnienie prędkości. 
W skali powiatu mińskiego jest to już drugi przypadek wykrycia ogniska ASF na terenie powiatu mińskiego. Wcześniejszy zostały wykryty w lipcu 2018 r. w m. Dłużew, gm. Siennica. 
Afrykański Pomór Świn (ASF) to szybko szerząca się, zakaźna choroba wirusowa, na która podatne są świnie domowe oraz dziki. Dla zdrowia i życia ludzi wirus ASF nie stanowi zagrożenia. 

Ze względu na wyznaczenie na terenie gminy Cegłów obszaru objętego ograniczeniami prowadzący hodowlę świń zobowiązani są do stosowania zasad bioasekuracji, o której więcej na https://www.wetgiw.gov.pl/main/szukaj?szukaj=asf&szukaj_w=wszedzie.

źródło: https://www.facebook.com/GminaCeglow/